Inheemse volken in Guatemala komen op voor hun rechten

Al vijfhonderd jaar worden de oorspronkelijke bewoners van Guatemala bedreigd en gediscrimineerd. Vastenactie steunt Cofregua, een lokale organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving en het erkennen van de rechten van inheemse volken.
Wat willen we bijdragen?
€ 45.000
Land
Guatemala
Doelgroep
Inheemse volken
Thema
Land- en mensenrechten
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 45.000
Land
Guatemala
Doelgroep
Inheemse volken
Thema
Land- en mensenrechten
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

Wat is er aan de hand?

Ruim 43 procent van de bevolking van Guatemala bestaat uit inheemse volken. Zij hebben al sinds de komst van de Spaanse veroveraars te maken met sociale uitsluiting, racisme en landonteigening. Ook hebben ze nauwelijks toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en fatsoenlijke huisvesting. Dit alles leidt tot armoede, ondervoeding en gedwongen migratie. De samenleving is doortrokken van corruptie, georganiseerde misdaad en straffeloosheid. Mensen die protesteren tegen ongelijkheid worden gecriminaliseerd en vervolgd.

Wat willen we bereiken?

De inheemse volken willen dat hun rechten worden erkend. En dat er een eind komt aan het onteigenen van hun grondgebied, gedwongen uitzettingen en het criminaliseren van leiders van hun gemeenschappen. De overheid dient het gezag van de voorouderlijke autoriteiten te erkennen, op het gebied van landrechten en het beschermen van de natuurlijke omgeving. Door inheemse gemeenschappen te empoweren, kunnen zij beter opkomen voor hun rechten. Ook is het van belang dat nieuwe generaties hun geschiedenis en cultuur leren kennen en een inheems zelfbewustzijn ontwikkelen.

Hoe doen we dat?

Confregua is een religieuze organisatie die zich in Guatemala inzet voor een rechtvaardige samenleving. Voor dit project organiseert zij workshops met voorouderlijke autoriteiten, jongeren, vrouwelijke leiders en pastoraal werkers. Daarin delen wijze grootouders hun voorouderlijke en spirituele kennis met de jongere generaties. Zo versterken ze hun historisch geheugen en identiteit. De voorouderlijke autoriteiten krijgen juridisch advies over het herstel van rechten op hun gebieden. Leiders die worden vervolgd omdat ze opkwamen voor hun rechten krijgen juridische bijstand. Tenslotte is het de bedoeling een rondetafelbijeenkomst te organiseren over een plurinationale staat van ‘het goede leven’, die alle volken erkent en waarin mensen leven met respect voor Moeder Aarde.

doneer nu