Geef gevangenen in Kenia hoop en een toekomst

In Kenia zitten de gevangenissen propvol, vooral met jonge mensen zonder opleiding en toekomstperspectief. Ze hebben recht op een menswaardige behandeling en verdienen een tweede kans. Het leren van een vak tijdens de detentie biedt ze die kans.
Wat willen we bijdragen? € 26.119
Land
Kenia
Doelgroep
Gevangenen
Thema
Onderwijs
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 26.119
Land
Kenia
Doelgroep
Gevangenen
Thema
Onderwijs
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

Wat is er aan de hand?

In Kenia hebben vier op de tien mensen, voornamelijk jongeren zonder opleiding, geen werk. Het gebrek aan perspectief vormt een voedingsbodem voor criminaliteit. De gevangenissen zijn dan ook overvol, de leefomstandigheden zijn er mensonterend. Een eerlijk proces en juridische bijstand wordt de gevangenen ontzegd. Ze krijgen net genoeg te eten om in leven te blijven, maar verder ontbreekt alles. De gevangenen leven in cellen vol luizen, slapen op stenen vloeren onder lekkende daken. Ze worden structureel mishandeld, gemarteld en vernederd. Het gevangeniswezen is overbelast en heeft te weinig geld om de problemen aan te pakken.

Wat willen we bereiken?

We willen de menselijke waardigheid van gevangenen herstellen en de leefomstandigheden in de gevangenissen verbeteren. Het doel van dit project is medische zorg en hygiëne te verbeteren en sport en ontspanning mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de gevangenen onderwijs krijgen en een vak leren, zodat ze na hun vrijlating aan het werk kunnen. Ex-gevangenen krijgen begeleiding bij hun reclassering, om ze te helpen re-integreren in de samenleving, zodat ze niet terugvallen in crimineel gedrag.

Hoe doen we dat?

Onze partnerorganisatie Father Grol’s Welfare Project (FGWP) werkt al sinds 1984 aan het verbeteren van het lot van gevangenen in Kenia en het beschermen van hun rechten. De organisatie biedt praktische hulp, bijvoorbeeld door het leveren van medicijnen, hygiëneproducten en sport- en spelmaterialen. Gevangenen krijgen de middelen om de basisvaardigheden van een vak te leren, zoals timmeren, metselen, loodgieterij, breien of naaien. Met die vaardigheden kunnen ze na hun vrijlating aan het werk om geld te verdienen voor zichzelf en hun gezin. Met de bijdrage van Vastenactie kan de organisatie onder meer lesboeken, schrijfmaterialen en gereedschappen aanschaffen.

doneer nu