Bezinning en fondsenwerving
samen etenVeel parochies organiseren in de vastentijd gezamenlijke maaltijden. Deze maaltijden variëren van sober met alleen rijst tot uitgebreid tafelen. Tijdens de maaltijd kan de nadruk liggen op de betekenis van vasten in ons leven; het ligt dan meer voor de hand om de maaltijd sober te houden zoals in de Eusebiusparochie Arnhem waar men ook samen bidt en en zingt en zich verdiept in het campagnethema. Als de nadruk meer op fondsenwerving ligt, wordt het meer een ‘fundraising diner’ in de vorm van een uitgebreide solidariteitsmaaltijd met muziek (Franciscusparochie Veghel). 

Oeucume
Veel maaltijden worden in oecumenisch verband georganiseerd: het geeft de mogelijkheid tot ontmoeting en bezinning over kerkgrenzen heen. In Leidschendam organiseren ze al 40 jaar gezamenlijk de wekelijkse vastensoep. 

Spreker uitnodigen
Wereldkaart van granenEen maaltijd krijgt een extra dimensie als u mensen uitnodigt uit het land van een campagneproject. De H. Claraparochie Ter Aar ondersteunde in de adventstijd een project uit Somalië en tijdens de maaltijd vertelde een Somalische vrouw over haar land en haar ervaringen. 

Ook een spreker vanuit Vastenactie kan tijdens de maaltijd meer vertellen over de campagne en de persoonlijke verhalen van mensen. 

Belang van uitnodigingen
Plaats niet alleen een algemene uitnodiging voor de maaltijd in uw parochieblad of lokale krant: u kunt ook specifieke groepen benaderen. Denk daarbij aan:

  • ouderen en werk daarbij samen met de bezoekgroep of Zonnebloem;
  • Eerste Communicanten en Vormelingen; de Samenwerkende parochies Utrecht organiseerden in 2019 voor de eerste keer een gezamenlijke vastenmaaltijd voor Eerste Communicanten, Vormelingen en hun ouders. Voorafgaand aan de maaltijd waren er activiteiten voor de kinderen en hun ouders. Ook Vastenactie verzorgde een workshop;
  • nodig parochiële werkgroepen uit voor de maaltijd zoals ze in de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom doen.