Vele MOV-vrijwilligers meldden zich aan voor de vier regionale startdagen om zich voor te bereiden op de Vastenactiecampagne 2022. De bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam gaven op 6 november de aftrap. Vrijwilligers hadden er echt zin in om na twee campagnes in coronatijd weer bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. In de presentatie van de Vastenactiecampagne werd duidelijk dat het thema Landrechten raakvlakken kent met verschillende gebieden; huisvesting en inkomen van mensen, wet- en regelgeving, klimaat en biodiversiteit. Het was veel informatie over een veelomvattend campagnethema, gelukkig is al deze informatie gebundeld in een 4 minuut durende campagnevideo. Deze video kunt u in de parochie gebruiken om het belang van het veiligstellen van landrechten duidelijk te maken. 

Bewustwordingsactiviteiten

De landrechtencampagne leent zich goed voor bewustwordingsactiviteiten in de parochie en daarbuiten. Het consumptiegedrag van rijke landen heeft gevolgen voor de landrechten van inheemse volken. Grote bedrijven spelen in op onze behoefte aan soja (veevoer), palmolie, goud (mobieltjes) en kobalt (accu’s). Op de startdag spraken we over manieren waarop parochies bewustwording van onze levensstijl op de agenda kunnen zetten, bv. met een inzameling van oude mobieltjes. Aansluitend hieraan vertelde een parochie hoe zij zelf werk maakten van duurzaamheid.

Nieuwe online bijeenkomst  

Vlak voordat de startdagen in de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Roermond, Breda en Den Bosch van start zouden gaan, kondigde de regering nieuwe coronamaatregelen aan. Daarop besloten we om deze startdagen te annuleren en te vervangen door twee online bijeenkomsten. Natuurlijk is het anders als je elkaar niet echt kunt ontmoeten, maar vrijwilligers waren in de gelegenheid om informatie te ontvangen en vragen te stellen.  

Bekijk hier de campagnefilm: