Wij stonden 2-0 achter. En we raakten een paar sleutelspelers kwijt. Maar dankzij doorzettingsvermogen en ieders goede wil is de stand nu: 2-4.

Nee, het gaat niet over voetbal, maar over de Startdagen. Wij konden twee jaar geen gezamenlijke aftrap organiseren, om in voetbaltermen te blijven, maar dat hebben we nu ruimschoots ingehaald. In november zijn maar liefst vier regionale Startdagen geweest.

foto startdag

De Startdagen vormen het startsein voor de voorbereidingen van de nieuwe Vastenactiecampagne. We mochten weer samenzijn en elkaar een hand (of een box) geven, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen. Samen. Weer samen. Wat heerlijk.

Het thema van de Vastenactiecampagne 2023 is ‘Mensen onderweg’. We maken kennis met verschillende groepen ‘mensen onderweg’: ontheemden, vluchtelingen, migranten en remigranten. Maar los van alle mogelijke definities gaat het feitelijk over mensen. Mensen die gedwongen of vrijwillig hun huis hebben verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

foto startdag

Om het verhaal dichter bij huis brengen hebben wij enkele mensen gevraagd hun eigen ervaringen te delen. Op de Startdag in Roermond vertelde Colinda Janssen van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën over haar roeping: met veel liefde en betrokkenheid verzorgde ze kwetsbare mensen met een handicap en zieken in Ghana en Liberia.

foto startdagOp de Startdagen voor de bisdommen Den Bosch, Breda, Rotterdam, Haarlem en Groningen - hebben we geluisterd naar de ervaringen van Godian Ejiogu en Godfrey Lado. Godian heeft de Biafra-orloog overleefd als klein kind. Hij werkt nu in Amsterdam en Den Haag waar hij geestelijke zorg biedt aan immigranten die dit nodig hebben. Godfrey komt uit Zuid-Soedan en arriveerde als vluchteling in Nederland vanwege de burgeroorlog in zijn land. Hij werkt als tolk en wijst de weg aan mensen die asiel aanvragen in Nederland. De indrukwekkende verhalen van Godfrey en Godian zijn moeilijk in enkele woorden samen te vatten, maar alle aanwezigen waren diep geraakt door hun ervaringen en hun wil om mensen te helpen omdat ook zij destijds geholpen zijn.