De veertigdagentijd en daarmee de Vastenactiecampagne zijn in volle gang. In parochies door het hele land wordt actie gevoerd voor een Eigen Doel of voor Zuid-Soedan. De nood in Zuid-Soedan is hoog. Niet voor niets riep de paus begin februari tijdens zijn bezoek aan het land de wereld op de mensen hier niet te vergeten, omdat onze solidariteit zo hard nodig is. Recent bericht uit Zuid-Soedan maakt duidelijk hoe waar zijn woorden zijn.

Naar verwachting krijgen meer dan zeven miljoen mensen dit jaar te maken met voedseltekorten in Zuid-Soedan. Dat is twee derde van de bevolking! Zo’n 1,4 miljoen kinderen zijn ondervoed en naar verwachting zullen 9,4 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van schoon water, voedsel en ondersteuning. Geweld, droogte afgewisseld door overstromingen zijn de belangrijkste oorzaken van de dramatische voedseltekorten. 

Oogst mislukt

Via de Vastenactie-campagne maakten we de afgelopen weken kennis met Awut en Ajak, twee weduwes uit Zuid-Soedan die elkaar vonden in hun nieuwe gemeenschap Malek. Vorige week kwam er bericht over de vriendinnen. Het gaat dankzij de steun van de lokale partner van Vastenactie beter met de families, maar er blijven uitdagingen: ‘Dankzij de nieuwe spaargroep kunnen we geld opzij leggen zodat de kinderen naar school kunnen,’ vertelt Awut, ‘maar we hebben door de droogte maar weinig kunnen oogsten. Om toch wat geld te verdienen, kopen we op de markt bij de rivier gedroogde vis, die we hier in de dorpen verkopen. Eén van ons gaat dan op pad om vis te kopen en de ander zorgt voor de kinderen.’ De vrouwen kregen ook voedselsteun via de lokale partner van Vastenactie: ‘Gelukkig kregen we extra erwten, sorghum en pinda’s, zodat we iets te eten hadden na de mislukte oogst. We ontvingen ook zaden en gereedschap om opnieuw te kunnen zaaien.’

Het Vastenactie-campagneproject steunt 1500 huishoudens in de deelstaat Warrap in Zuid-Soedan. Inmiddels zijn de families voorzien van noodrantsoenen, bestaande uit erwten, sorghum en een lokale pindasoort, en zaad voor onder andere tomaten, okra, boerenkool, wortel en pompoenen. Er zijn 300 ossenploegen verdeeld en er zijn mensen getraind in basisbeginselen van de agro-ecologie, zodat ze hun kennis kunnen delen met de andere families.

Samen is beter dan alleen

Awut en Ajak kijken ondanks alle uitdagingen hoopvol naar de toekomst: ‘Er wordt meer regen verwacht, dus we hopen dat we straks een betere oogst krijgen. Dan hebben we voldoende te eten en kunnen we wat extra geld verdienen. Daarmee kunnen de kinderen naar school en hebben ze meer kans dat ze later voldoende geld kunnen verdienen om voor zichzelf te zorgen.’

Benieuwd naar het hele verhaal van Awut en Ajak? Vastenactie maakte een mini-documentaire over de twee vrouwen, die beiden het oorlogsgeweld in hun dorp moesten ontvluchten, hun echtgenoot verloren en met hun kinderen een lange, gevaarlijke reis begonnen. Ze ontmoetten elkaar in Malek, waar ze elkaar nu helpen hun leven weer op te bouwen. Zie hier hoe vriendschap deze moedige vrouwen een nieuwe start geeft.

Meehelpen?

U kunt de mensen in Zuid-Soedan steunen. Er is onder andere behoefte aan zaaigoed, ploegen en praktische zaken als gieters en harken.

Ja, ik help mee!