Mensen onderweg

Vastenactie 2023
Jaarlijks steunen we projecten die te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld, natuurrampen of extreme droogte. Dit jaar zetten we één zo’n project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
Wat willen we bijdragen?
€ 63.760
Land
Zuid-Soedan
Doelgroep
Vluchtelingen
Thema
Voedselzekerheid
Werk en inkomen
1 april 2022 t/m 31 december 2023
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 63.760
Land
Zuid-Soedan
Doelgroep
Vluchtelingen
Thema
Voedselzekerheid
Werk en inkomen
1 april 2022 t/m 31 december 2023

In 2023 kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Een nieuwe start in Zuid-Soedan

Dit jaar zetten we één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af - Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel omhoog geschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.

Bekijk hieronder de korte documentaire 'Mensen onderweg' over Awut en Ajak:

External video URL


Campagneproject

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Hoe kunt u helpen?

  • Schoffel, schep en gieter:  € 12

  • Zaad en gereedschap:  € 22

  • Kruiwagen:  € 41

  • Ploeg:  € 85

Ja, ik help mee