Stilletjes en een beetje onopgemerkt, zo werd de samenwerking tussen Fundatie Charitas en Vastenactie in eerste instantie opgepakt. Een beetje zoals de zusters van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas zelf ook het liefste werkten. Inmiddels steunt de Fundatie via Vastenactie al enkele jaren projecten op het gebied van gezondheidszorg, ‘omdat de projecten van Vastenactie aansluiten bij ons gedachtegoed’, legt secretaris Elly-Ann van Alphen van Fundatie Charitas uit. Het feit dat Vastenactie een katholieke organisatie is, heeft absoluut een meerwaarde zegt ze: ‘We zijn een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk en voor ons is het belangrijk dat onze samenwerkingspartners dezelfde waarden hanteren als wij.’

Projecten die zich richten op gezondheidszorg

Jaarlijks, voor steeds een periode van drie jaar, stelt Fundatie Charitas 150.000 euro beschikbaar. Daarvan worden in overleg projecten in ontwikkelingslanden gesteund die zich richten op gezondheidszorg. Elly-Ann van Alphen: ‘Voor ons is dit een uitstekende manier om projecten in het buitenland te steunen. Vastenactie is professioneel en betrouwbaar; het bestuur van de fundatie heeft niet de capaciteit en expertise om dit zelf op te pakken. En de samenwerking verloopt heel prettig: er is heel snel duidelijk beleid opgesteld en er zijn al diverse mooie projecten gefinancierd.’

Vastenactie is heel blij met de extra fondsen zegt Hoofd Projecten Elske van Gorkum: ‘We kunnen nu toch een aantal extra projecten ondersteunen, die we anders misschien hadden moeten teleurstellen. Het mooie van deze projecten is ook dat ze relatief kleinschalig zijn, maar wel veel betekenen in de levens van mensen. Gezondheid is immers in de basis nodig om naar school te gaan, te werken en je rol als moeder, vader of lid van de gemeenschap in te vullen.’

Voorbeelden van projecten die gefinancierd zijn via Fundatie Charitas zijn een ziekenhuis in Tanzania, dat zelf geen geld had voor medische apparatuur en een hospice in Rwanda waar mensen met HIV worden opgevangen, medische behandeling en psychosociale steun krijgen en hulp bij het verdienen van wat inkomen.

Over Fundatie Charitas

De Fundatie Charitas beheert het erfgoed van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas te Roosendaal. Deze congregatie is een stichting uit 1834 van Moeder Theresia Saelmaekers. Het leven van de zusters van de congregatie werd vooral gekenmerkt door grote eenvoud en door een praktische benadering van de wereld die zich aan hen voordeed. Dit laatste kwam onder andere tot uitdrukking in het motto van de zusters: ”eerst helpen en dan bidden”. Een ander kenmerk van de zusters was dat ze niet graag op de voorgrond traden en hun werk het liefst zoveel mogelijk onopgemerkt deden.