Rio Negro, 31 juli 2023

Goed nieuws uit Argentinië! Onze lokale partner CPPMT liet ons deze week weten dat de rechter de onmiddellijke stopzetting heeft geboden van elk ongewenste activiteit in het woongebied van de inheemse Mapuche. Het gaat om onder andere mijnbouw en grote landbouwbedrijven. Bovendien draagt de rechter de overheid op om iedere eerder verleende toestemming voor dergelijke activiteiten met onmiddellijke ingang terug te draaien. De rechter noemde in de belangrijke uitspraak bovendien niet alleen de rechten van de lokale bevolking, maar ook de noodzaak om ál het leven in het gebied te beschermen, dus ook planten en dieren.

Twee advocaten

Met deze uitspraak maken ook andere, vergelijkbare rechtszaken in Argentinië een grotere kans! Voor de Mapuche komt er nu nog een moeilijke fase, om alle organisaties die hun grond gebruiken ook daadwerkelijk te laten vertrekken, maar deze eerste stap is daarvoor de onmisbare basis. Via Vastenactie konden de gemeenschappen de twee advocaten inhuren die hen hebben bijgestaan bij het voorbereiden en voeren van de rechtszaak.

De inheemse Mapuche-gemeenschappen wonen in Rio Negro, een provincie in het midden van Argentinië. Hun leefomgeving wordt de afgelopen decennia vernietigd door vervuilende industrieën, meestal staatsbedrijven of bedrijven die met steun van de overheid werken. De Mapuche hebben bij wet hun landrechten teruggekregen, maar dit wordt lang niet altijd gerespecteerd.

Tien Mapuche-gemeenschappen hebben nu de bezetting van hun land en het verjagen van mensen uit hun huizen en woongebied, voor de rechter gebracht. De tegenpartij waren de Staatsmijnbouw, hotels, grote boeren en zelfs het Argentijnse leger, die het gebied gebruikt als schiet- en trainingsgebied.

Gerelateerde verhalen