Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. We laten u kennismaken met de mensenrechtenadvocaten van Copae, onze lokale partner in Guatemala.

Advocaat Hugo da Paz zet zich samen met zijn collega’s van Copae in voor de rechten van de lokale bevolking in de regio Huehuetenango, die voor een groot deel bestaat uit oorspronkelijke Maya’s. Die rechten worden door lokale overheden en grote bedrijven met voeten getreden vertelt hij: “Projecten zoals nikkelmijnen of waterkrachtcentrales worden gewoon doorgedrukt. De grote bedrijven negeren de wet en de lokale overheid doet er niets tegen.”

Advocaat Hugo da Paz: “We moeten ons land in beweging brengen, want we willen een goed leven voor iedereen.

Ontwrichten gemeenschappen

Om protesten de kop in te drukken en grote bedrijven vrij spel te geven, is er een gerichte strategie ontwikkeld door het bedrijfsleven en lokale overheden legt Hugo uit: “Bedrijven betalen mensen bijvoorbeeld om desinformatie te verspreiden en om hun buren te verklikken. Daarnaast worden de lokale leiders bedreigd en vals beschuldigd van terrorisme als ze opkomen voor hun rechten en voor het milieu.”

Juridische bijstand

Vastenactie steunt onder andere de juridische bijstand voor een aantal gemeenschapsleiders die vals beschuldigd worden en voor wie gevangenisstraf dreigt. In de regio Huehuetenango gaat het naar schatting om 250 mensen. Karla Juarez is een van de advocaten van Copae die deze groep bijstaat. De eerste hindernis is al bijna onneembaar legt ze uit: “Een proces kan heel lang duren. Mensen zitten dan ver weg van hun familie in de stad. Thuis staan hun sociale netwerken onder druk: zij en hun gezin hebben een stigma, want er zijn mensen die zijn omgepraat of omgekocht om valse verhalen te verspreiden.

waterkrachtcentraleHun werk en inkomsten in het dorp liggen in die periode ook stil. Meestal gaat het om de kostwinners, dus hun gezinnen hebben zwaar te lijden onder het proces. Bovendien is er altijd het risico dat ze in de gevangenis belanden zodra ze zich bij de rechtbank melden.  Er zijn daarom maar weinig mensen die zo’n proces aankunnen en aandurven aldus Karla: “Mensen moeten kiezen tussen twee kwaden: je mond houden en met rust worden gelaten, maar dan geef je de bedrijven vrij spel, of opkomen voor de rechten van je gemeenschap, maar dan hebben jij en je familie het heel moeilijk. Fysieke intimidatie, bedreigingen, mishandelingen, soms zelfs moord komen voor, dus mensen zijn terecht bang.”

Hoop

Hoe houden de advocaten van Copae dit vol? Ook zij lopen immers risico’s. Karla: “De grote onrechtvaardigheid is de reden dat ik dit werk doe. Ik zie hoe betrokken de lokale mensen zijn op hun gemeenschap, op hun land, op de omringende natuur. Zij laten me zien dat dit alles ons is gegeven en dat we er goed voor moeten zorgen. Dat geeft me hoop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.” Hugo valt haar bij: “Samen moeten we ons land in beweging brengen, omdat we uiteindelijk allemaal een goed leven willen voor onze families en onszelf.”