Voor kerken is er nieuw aanbod beschikbaar om de Scheppingsperiode te vieren. In september ligt de focus op ‘alles wat ademt en leeft’. Daarvoor heeft de Laudato Si’ Alliantie Nederland samen met Ecokerk allerlei bezinnende en verbindende ideeën verzameld in een inspiratiegids, inclusief liturgieën voor de zondagse vieringen.

Opdracht voor alles wat ademt en leeft

De ideeën en gebeden rondom het thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’ zijn voor gebruik in kerk en parochie. Bisschop de Korte, voorzitter Laudato Si’ Alliantie Nederland: “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengen ons dichter bij onze Schepper. Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt”.

Genees de aarde en alles wat ademt en leeft

Het thema verwijst naar de noodzaak van verduurzaming, natuurherstel en redding. De rijkdom aan planten- en diersoorten gaat door toedoen van de mens helaas sterk achteruit. Door samen te bidden, vieren en veranderen, werken we aan een leefbare aarde en toekomst voor alles wat ademt en leeft. 

De inspiratiegids is te vinden op de website van de Laudato Si' Alliantie.