Dit jaar wordt herdacht dat Nederland honderdvijftig jaar geleden de slavernij afschafte. Op vrijdag 30 juni is een herdenkingsdienst in Amsterdam onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland. De Nederlandse bisschoppen schreven een verklaring ter gelegenheid van de herdenking.

De bisschoppen realiseren zich dat onze economische voorsprong mede mogelijk werd gemaakt door slavernij en kolonialisme. Slavernij staat echter haaks op de christelijke boodschap schrijven ze en ze wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, ‘daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking.’

Wij horen dagelijks van onze buitenlandse partners hoe iedere dag miljoenen kwetsbare mensen gebukt gaan onder moderne vormen van slavernij: uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. ‘De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens,’ schrijven de bisschoppen. Onze partners zetten zich vol overtuiging in om een einde te maken aan deze mensonterende realiteit. Marc Bollerman, directeur van Vastenactie, onderschrijft de verklaring van de bisschoppen van harte: “Het is goed dat we als Kerk ons uitspreken op deze wijze. Er is in het verleden veel te vaak weggekeken als de waardigheid van mensen met voeten werd getreden. Elke signaal dat we dat in onze tijd niet meer moeten willen, is wat mij betreft van grote waarde.”

Lees de hele verklaring.

Gerelateerde verhalen