17 mei 2024

De nieuwe coalitie wil in 2025 al 350 miljoen op het budget bezuinigen, dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en 2,4 miljard per jaar vanaf 2027. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zullen mensen die wereldwijd in grote armoede of in nood leven zwaar treffen. Dit geld wordt normaalgesproken geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, economische groei, voedselzekerheid, klimaatrechtvaardigheid, institutionele versterking en noodhulp wereldwijd. 

Net als onze collega’s op het gebied van internationale samenwerking, maakt Vastenactie zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen van de nieuwe coalitie. In een tijd die wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen en ernstige bedreigingen voor onze veiligheid, bestaanszekerheid, klimaat en de internationale rechtsorde, zouden we niet moeten bezuinigen, maar juist investeren in duurzame ontwikkeling voor stabiliteit, vrede en veiligheid. 

Solidariteit met de meest kwetsbare mensen is één van de belangrijkste waarden waar we als mens voor moeten staan.

Marc Bollerman, directeur van Vastenactie: “Vanuit onze katholieke achtergrond is solidariteit met de meest kwetsbare mensen één van de belangrijkste waarden waar we als mens voor moeten staan. Het is dan ook zaak dat we onze politieke leiders waar mogelijk blijven wijzen op het belang van die solidariteit. Solidariteit met kwetsbare mensen hier in Nederland, maar net zo goed in verbondenheid met onze partners over de hele wereld.”

Lees hier ook de verklaring van brancheorganisatie Partos. 

Gerelateerde verhalen