Met ingang van 1 oktober 2022 heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie Marc Bollerman benoemd als directeur/bestuurder van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. Marc Bollerman volgt daarmee Peter van Hoof op, die per 1 juli 2022 terugging naar zijn oude vakgebied, de vaste stof chemie.

Marc Bollerman is theoloog en heeft ruime ervaring binnen de katholieke kerk en met het katholiek sociaal denken. Tegelijkertijd brengt hij de nodige bestuurlijke ervaring met zich mee. Sinds 2015 was hij directeur van Stichting Mara, die uitgaat van het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken en zich inzet voor kwetsbare mensen in Rotterdam en Den Haag.

Marc BollermanWaardigheid van mensen

Bollerman loopt warm voor werk waarin de waardigheid van mensen en vooral het “goede samenleven” voorop staan: “Ik kan slecht tegen onrecht en als we iets kunnen betekenen voor mensen die in hun waardigheid bedreigd worden, dan zal ik dat niet nalaten.” Hij ziet daar een grote verbinding met Vastenactie: “Het katholiek sociaal denken is voor mij altijd het uitgangspunt in mijn werk. En in mijn ogen past Vastenactie als organisatie daar heel goed bij. Vastenactie komt ook in beweging voor mensen die in hun waardigheid worden bedreigd, maar dan verspreid over de hele wereld.” Daar ziet hij ook de uitdaging in zijn nieuwe functie: “In een tijd waarin de zorg voor je directe omgeving vaak al spannend genoeg is, wil ik laten zien dat er ook nog mensen zijn die het waard zijn om te steunen op plekken waar het leven nog moeilijker is dan hier. Met het team van Vastenactie wil ik op zoek naar innovatieve manieren om mensen in Nederland zich daarvan bewust te laten zijn.”

Eelco Rommens, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, is blij met de komst van Bollerman: “Met Marc krijgt Vastenactie iemand aan het roer voor wie het katholiek sociaal denken dé inspiratiebron van zijn handelen is. Samen met het Vastenactie-team en onze vrijwilligers zal hij dit gedachtengoed op een eigentijdse manier vormgeven en onder de aandacht brengen van mensen in Nederland. Zo blijven we ook in de toekomst relevant en kunnen we samen met vrijwilligers en donateurs mensen ‘verder weg’ blijven ondersteunen een waardig leven te leiden.”

Marc Bollerman begint op 1 oktober aan zijn nieuwe functie bij Vastenactie. Hij zal zijn werk bij Stichting Mara na 1 oktober gefaseerd afbouwen in nauw overleg met het bestuur van Stichting Mara.