In de eerste week van februari bezoekt paus Franciscus DR Congo en Zuid-Soedan. Hij ontmoet er onder anderen mensen die gedwongen hun huis moesten ontvluchten, meestal vanwege oorlogsgeweld. We zijn blij verrast dat de paus juist deze twee landen bezoekt: ze staan immers centraal in onze Adventsactiecampagne 2022 én in de Vastenactiecampagne 2023. Met zijn reis vraagt de paus aandacht voor de situatie van de miljoenen mensen DR Congo en Zuid-Soedan en dat is hard nodig!

Vorig jaar bereikte het aantal vluchtelingen wereldwijd een verdrietige recordhoogte: in mei waren meer dan 100 miljoen mensen op zoek naar een veilig heenkomen. Ze moesten vluchten voor geweld, voor natuurrampen, droogte, overstromingen, honger of armoede… DR Congo en Zuid-Soedan horen bij de brandhaarden: er zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt.

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag van 1 januari jl. vraagt de paus om een hernieuwd gevoel van solidariteit ‘dat ons aanmoedigt ons open te stellen voor het lijden van anderen en hun behoeften… Alleen een vrede die voortkomt uit broederlijke en belangeloze liefde kan ons helpen persoonlijke, maatschappelijke en wereldwijde problemen te overwinnen,’ schrijft hij.

Die oproep raakt ons in het hart. Wij willen omzien naar die talloze mensen die vandaag niet weten hoe morgen er voor hen uitziet. Die zich afvragen of ze dan een veilige slaapplaats hebben. Of er eten voor ze is. Schoon water. School… Voor die mensen zetten we ons samen met u in. Onder andere dus in Zuid-Soedan en DR Congo.