De Vastenactie campagne van 2019 stond in het teken van water. Een van de projecten die we steunen richt zich op het verbeteren van waterbeheer, bodembescherming en hygiëne in zes dorpen in het Masisi gebied in Congo. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Vanaf het begin zijn vrouwen actief betrokken bij alle onderdelen van het project. In de praktijk blijkt namelijk dat participatie van vrouwen essentieel is om duurzame resultaten te garanderen. Het was de eerste keer dat deze zes dorpen te maken kregen met het versterken van de rol van vrouwen in de gemeenschap. Hoewel één traditioneel dorpshoofd het hier niet mee eens was, werden zes vrouwenverenigingen opgericht met elk tenminste tachtig leden. 

Trainingen
In totaal kregen zestig vrouwen en mannen een training in watermanagement. Ze leerden hoe waterbronnen ontstaan en wat het belang van regen daarbij is. De deelnemers realiseerden zich voor het eerst dat het belangrijk is, zeker met het oog op klimaatverandering, om de watercyclus (van regen naar grondwater) te managen en het milieu te beschermen. Tijdens de trainingssessies werden zes watercomités opgericht; drie van de zes voorzitters daarvan zijn vrouw. Nog eens zestig mensen kregen training op het gebied van hygiëne, waterverbruik en -hergebruik. Extra aandacht werd besteed van vrouwelijke hygiëne.

Latrines
Onderdeel van het project was de bouw van een groot aantal latrines in de zes dorpen. De inwoners waren heel blij met het voorstel om hiervoor bakstenen te gebruiken. Die konden ze namelijk zelf maken van klei en water en op die manier hoefden ze geen hout te kopen. 

Uiteindelijk heeft het project 480 huishoudens bereikt (60 meer dan gepland): 1.500 vrouwen en 1.380 mannen.