Wat ons beweegt

Wij willen meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

Onze campagnes
Misschien kent u ons van de jaarlijkse Vastenactiecampagne tijdens de veertigdagentijd voor Pasen of van de Adventsactie, voor Kerstmis? Naast deze twee campagnes voeren we door het jaar heen actie om fondsen in te zamelen voor de tientallen projecten die we jaarlijks steunen en om mensen bewust te maken van onze overvloed, bijvoorbeeld via de Challenge. Daarnaast springen we in als er ergens in de wereld grote nood is, bijvoorbeeld na een natuurramp of bij hongersnood.

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.