Vastenactie lesmateriaal

Elk jaar laten wij voor de vastentijd een kant-en-klaar, eigentijds lespakket ontwikkelen dat aansluit bij het thema van de Vastenactie campagne. Komend jaar is gekozen voor een gecomprimeerde inspiratiegids voor de groepen 5 tot en met 8. Deze inspiratiegids is een hulpmiddel voor de leerkracht om op een zinvolle en leuke manier aandacht te besteden aan diverse onderwerpen. Zo zijn er bijbelverhalen ter voorbereiding op Pasen, wordt het onderwerp beroepsonderwijs en ondernemerschap uitgelicht en wordt bij een aantal projecten in Zambia en  Bangladesh stil gestaan. Voor de groepen 1 tot en met 4 wordt weer een mooi prentenboek gemaakt.
Het materiaal wordt zo opgezet dat het lesmateriaal ook in andere periodes van het jaar, buiten de vastentijd, gebruikt kan worden.

Het lesmateriaal komt tot stand in nauwe samenwerking met uitgeverij Kwintessens. Op een apart blad A4 wordt aangegeven hoe u de thema’s van deze methodes kunt verbinden met het lesmateriaal van Vastenactie. 
Het complete lespakket is vanaf medio november beschikbaar als download in onze webshop.

Adventsactie lesmateriaal

Met de klas op weg naar Kerstmis
Vastenactie biedt lesmateriaal aan voor de adventsperiode aan basisscholen. Voor de groepen 1 tot en met 4 wordt een digitaal prentenboek gemaakt voor op het digibord. In dit prentenboek worden verschillende verwerkingssuggesties aangeboden (gedicht, lied, knutselidee, gesprek etc.). 
Voor de groepen 5 tot en met 8 komt er nieuw lesmateriaal. Het zal gecomprimeerder zijn dan voorgaande jaren zodat het overzichtelijker is in het gebruik. Het lesmateriaal zal enerzijds in het teken staan van bezinning ter voorbereiding op kerstmis en anderzijds in het teken van het thema 'moeder en kind'. Hierbij worden suggesties gegeven voor een gesprek, activiteit etc. Ook is er aandacht voor een van de projecten.
De leerlingen maken tevens kennis met de Bijbelverhalen die bij deze periode horen. 

U kunt het complete lesmateriaal na de herfstvakantie downloaden in onze webshop.

In onze digitale scholennieuwsbrief zal ook te zijner tijd worden aangekondigd dat de diverse lesmaterialen beschikbaar zijn.

Lesmateriaal voor de Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Graag attenderen we u op het lesmateriaal ten behoeve van de Week van het Katholiek Onderwijs 2019, waar ook de Vastenactie aan mee heeft gewerkt. De Week van het katholiek Onderwijs vindt plaats van 30 september tot en met 4 oktober 2019 en staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft. Het past ook bij katholiek onderwijs om leerlingen bewust te maken van de zorg en verantwoordelijkheid die we samen dragen voor onze aarde. Of zoals Paus Franciscus zegt: voor ‘ons gemeenschappelijk huis’.

Ga naar onze webshop om het lesmateriaal te downloaden