Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Peru
Doelgroep
Boerengemeenschappen
Thema
Land- en mensenrechten
1 oktober 2022 t/m 30 september 2023
Wat willen we bijdragen?
€ 38.378

Wat is er aan de hand?

In Peru mogen mijnbouwbedrijven ongehinderd uitbreiden, ook in gebieden van inheemse boerengemeenschappen in de Andes. Mijnbouw vormt een bedreiging voor het bestaan van de boeren en hun leefomgeving. Hun rechten worden geschonden en de overheid doet niets om mens en natuur te beschermen. De boeren hebben onvoldoende kennis van hun rechten om zich te kunnen verdedigen tegen landroof, corruptie en discriminatie. Ook binnen deze gemeenschappen spelen grote problemen. Klimaatverandering maakt dat er minder water beschikbaar is, maar de traditionele landbouw is daar niet op ingesteld. Vrouwen hebben er nauwelijks zeggenschap, hoewel zij het meeste werk doen en jongeren zien geen toekomst op het platteland. 

Wat willen we bereiken?

Cedep Ayllu begeleidt boerengemeenschappen en sociale organisaties in Peru en verdedigt hun collectieve rechten en leefgebied. In het district Pomacanchi wil Cedep de leiders van de boerengemeenschappen versterken, zodat zij beter in staat zijn hun leefgebieden te beschermen en hun stem te laten horen. Daartoe moeten er meer vrouwelijke leiders komen en is het belangrijk netwerken op te bouwen met andere organisaties. Ook bewustwording van klimaatverandering en kennis van ecologisch land- en waterbeheer zijn voor de boeren van belang voor een duurzame toekomst. 

Hoe doen we dat?

Het project richt zich op jongeren, vrouwen en gemeenschapsleiders. Vrouwen komen traditioneel niet naar vergaderingen. Cedep organiseert leiderschapstrainingen, waaraan minsten 45% vrouwen en 30% jongeren meedoen. De vrouwen worden gestimuleerd binnen hun eigen gemeenschappen soortgelijke trainingen te organiseren. Cedep brengt de ecologische ontwikkeling van de regio in kaart. De leiders bedenken met elkaar acties om op basis van de resultaten land- en waterbeheer te verbeteren. Vrouwen, jongeren en leiders van de boerenvakbond ontmoeten elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over toegang tot water, eco-landbouw en irrigatie. Cedep helpt de gemeenschappen met het zichtbaar maken van hun problemen bij de lokale autoriteiten. Er wordt een team opgebouwd waarin ervaren leiders hun kennis gaan delen met jongere leden uit de gemeenschap.

steun dit project