Duurzame landbouw versterkt voedselproductie in India

Droogte leidt tot minder voedselopbrengst voor de boeren in het zuiden van India. Duurzame landbouw en samenwerking in coöperaties bieden perspectief. Ook het verbouwen van het ‘ouderwetse’ gewas gierst draagt bij aan de voedselproductie.
Wat willen we bijdragen?
€ 44.976
Land
India
Doelgroep
Boerengezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 januari t/m 31 december 2023
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 44.976
Land
India
Doelgroep
Boerengezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 januari t/m 31 december 2023

Wat is er aan de hand?

In India leeft zo’n 70% van de bevolking direct of indirect van de landbouw. Verreweg het grootste deel van het boerenland is voor water afhankelijk van het regenseizoen. Minder regen betekent minder voedsel voor mensen en vee. Landarbeiders zonder grond trekken noodgedwongen naar de steden. Vaak verdienen ze daar slechts 1 of 2 euro per dag, waarvan ze nauwelijks kunnen overleven. Dit veroorzaakt met name bij meeste vrouwen en kinderen bloedarmoede. Deze achtergestelde arme gemeenschappen hebben geen toegang tot gezondheidszorg, sanitatie en onderwijs.

Wat willen we bereiken?

In het derde en laatste jaar van dit project richten we ons op ruim 500 boeren die minder dan 2 ha. grond bezitten: 350 vrouwen en 150 mannen uit 20 dorpen. Indirect bereiken we daarmee ook 1500 landarbeiders zonder grond, meestal dalits (die traditioneel geen land bezitten). Het doel is hen te leren hoe je overstapt op duurzame landbouw, zodat het land weer voedsel opbrengt. Ook willen we de lokale gemeenschappen versterken door de boeren te stimuleren zich te verenigen.

Hoe doen we dat?

In elk dorp sluiten zich zo’n 25 boeren aan bij de Farmers Producers Group, een coöperatie die werd opgericht op initiatief van onze lokale partner AHIMSA. Deze behartigt de belangen van de boeren en helpt bijvoorbeeld een eerlijke prijs te krijgen voor de oogst. Alle boeren krijgen training in biologische landbouwmethoden. In de afgelopen jaren is gebleken dat gierst een goed product is om te verbouwen. Deze graansoort kan zich aanpassen aan de omstandigheden en bevat veel gezonde voedingsstoffen. Een deel van de landloze boerenarbeiders wordt ingeschakeld bij de marketing en verkoop en verdient daarmee een inkomen. 

ja, ik help mee!