Bossen en bio-landbouw tegen droogte in India

Gebrek aan water bedreigt de landbouw In het zuiden van India en daarmee de voedselvoorziening. Boeren leren op een duurzame manier het land te bewerken en ze planten bossen om het ecosysteem te helpen herstellen.
Wat willen we bijdragen? € 40.516
Land
India
Doelgroep
Boerengezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 oktober 2022 t/m 30 september 2023
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 40.516
Land
India
Doelgroep
Boerengezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 oktober 2022 t/m 30 september 2023

Wat is er aan de hand?

Een groot deel van de bevolking in India is voor haar levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Juist deze sector heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zo is het grondwaterpeil op veel plaatsen in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu zo sterk gedaald, dat boeren geen groente en fruit meer kunnen verbouwen. Gebrek aan water vormt een bedreiging voor de voedselzekerheid en de biodiversiteit. Dit raakt vooral vrouwen, omdat zij traditioneel verantwoordelijk zijn voor de voedsel- en watervoorziening en voor het verzorgen van kinderen en vee.

Wat willen we bereiken?

We willen 10.000 -12.000 inwoners uit vijftien dorpen in de districten Dindigul, Athur en Reddiarchathiram helpen bij herstel van het ecosysteem en het aanleggen van waterreservoirs, zodat ze weer van hun land kunnen leven. Het is belangrijk dat de boeren inzicht krijgen in de oorzaken van de droogte en dat ze leren wat ze daaraan kunnen doen.

Hoe doen we dat?

Onder begeleiding van onze lokale partner SIMCODESS leggen de inwoners snelgroeiende bossen aan om het ecosysteem te helpen herstellen. Bossen zorgen namelijk voor lagere temperaturen en meer regen. Bomen en struiken houden water vast, voorkomen bodemerosie en produceren zuurstof. Ook leren boeren hoe ze op een duurzame en biologische manier hun land kunnen bewerken door o.a. compostproductie en het zelf maken van biologische gewasbeschermers.

Scholieren voeren via school campagne over de impact van klimaatverandering en het belang van ecolandbouw. Zij planten elk jaar 8.000 jonge bomen.

Dit jaar worden 22.500 zaden van palmyra bomen gezaaid. Deze bomen zijn goed bestand tegen droogte en kunnen grote hoeveelheden water opslaan. In elk dorp worden waterreservoirs aangelegd om water vast te houden voor irrigatie. 

ja, ik help mee!