Ecologische landbouw verbetert de voedselproductie in Nicaragua

Duurzame landbouwtechnieken helpen boeren in Nicaragua meer en beter voedsel te produceren. Lokale boerenleiders krijgen trainingen om hun gemeenschap te ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken.
Wat willen we bijdragen? € 30.580
Land
Nicaragua
Doelgroep
Boerengemeenschappen
Thema
Voedselzekerheid
15 november 2022 t/m 14 november 2023
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 30.580
Land
Nicaragua
Doelgroep
Boerengemeenschappen
Thema
Voedselzekerheid
15 november 2022 t/m 14 november 2023

Wat is er aan de hand?

De provincie León in het noorden van Nicaragua is een zeer droog gebied. De boerengemeenschappen werken er nog volgens traditionele landbouwmethoden. Hierdoor levert het land te weinig inkomen op voor de gezinnen en ontstaan voedseltekorten. Doordat de boeren steeds dezelfde gewassen verbouwen bevat het voedsel bovendien te weinig voedingsstoffen. Veel kinderen zijn dan ook ondervoed. Slechte hygiëne en leefgewoonten veroorzaken veelvuldig huid- en infectieziekten. De samenleving in de boerengemeenschappen is zeer traditioneel: mannen bepalen onder meer wat er verbouwd wordt en vrouwen hebben weinig in te brengen.

Wat willen we bereiken?

Dit project richt zich op 224 gezinnen uit twee gemeenten rond de stad León. Het doel is de voedselproductie, de kwaliteit van het voedsel, het gezinsinkomen en de gezondheid te verbeteren. Wanneer het land meer opbrengt kunnen de boeren een deel van hun producten verkopen op de markt. De gemeenschappen kunnen zich versterken door coöperaties te vormen en vrouwen meer te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van gemeenschapstaken.

Hoe doen we dat?

De boeren leren hoe ze met ecologische en waterbesparende methoden de landbouwopbrengst kunnen vergroten. Ze gaan meer verschillende gewassen verbouwen, om gevarieerder en gezonder voedsel te produceren. Daarbij krijgen ze technische begeleiding van onze partnerorganisatie ERN. Het doorvoeren van zulke veranderingen vereist goed leiderschap. ERN ontwikkelt daarom leiderschapstrainingen op het gebied van gemeenschapsorganisatie, voedselzekerheid, ecologische landbouw en gezondheidspreventie. Mannen worden gestimuleerd om huishoudelijke taken over te nemen, zodat hun vrouwen tijd hebben voor trainingen en gemeenschapstaken. Tijdens gemeenschappelijke bijeenkomsten wisselen de families zaden, planten en kennis uit. Radioprogramma’s bieden voorlichting over gezondheid, milieuhygiëne en traditionele geneeswijzen.

doneer aan dit project