Leren lezen en schrijven in Angola

Op het platteland van Angola kan zo’n twee derde van de mensen niet lezen en schrijven. Ongeletterdheid leidt tot sociale uitsluiting, daarom steunt Vastenactie een alfabetiseringsproject voor 3.000 volwassenen, voornamelijk vrouwen.
Wat willen we bijdragen?
€ 37.816
Land
Angola
Doelgroep
Ongeletterden
Thema
Onderwijs
1 juni 2023 t/m 31 mei 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 37.816
Land
Angola
Doelgroep
Ongeletterden
Thema
Onderwijs
1 juni 2023 t/m 31 mei 2024

Wat is er aan de hand?

Op het platteland van Angola kunnen twee van de drie volwassenen, meest vrouwen, niet lezen en schrijven. Ongeletterdheid is een van de grootste oorzaken van sociale uitsluiting, werkloosheid en armoede. Een kwart van de kinderen gaat niet naar school, omdat er een tekort is aan basisscholen en leraren. Aangezien bijna de helft van de bevolking jonger is dan 14 jaar, is dat een groot probleem. Ouders die zelf analfabeet zijn kunnen hun kinderen niet leren lezen en schrijven of helpen met huiswerk. Zo dreigt het probleem van generatie op generatie te worden doorgegeven.

Wat willen we bereiken?

Het bisdom van Lwena is daarom een alfabetiseringsproject gestart in de provincie Moxico. In deze provincie is het percentage analfabeten het hoogste van heel Angola. Kunnen mensen eenmaal lezen en schrijven, dan vinden ze beter werk en zijn ze beter in staat op te komen voor hun rechten. Alfabetisering maakt mensen onafhankelijker, ze kunnen beter meedoen in de samenleving. Het is de bedoeling om verspreid in de regio 100 alfabetiseringsklassen op te zetten voor elk 30 volwassen leerlingen. Uit ervaring blijkt dat deze bestaan uit ca. 70% vrouwen en 30% mannen.  Vanwege het tekort aan leraren worden binnen dit project ook alfabetiseringstrainers opgeleid.

Hoe doen we dat?

100 medewerkers van parochies en gemeenschapsleiders krijgen een opleiding van 6 weken tot alfabetiseringstrainer. Ze moeten wel blijk geven van pedagogische kwaliteiten. De alfabetiseringslessen vinden dicht bij huis plaats, in de kantoren van parochies, zodat ze goed bereikbaar zijn voor de lokale bevolking. De lessen bestaan uit 3 modules van elk 10 maanden. Tijdens de drukke oogstperiode zijn er geen lessen. Na het afronden van de derde module hebben de leerlingen het niveau van groep 8 bereikt. Met de bijdrage van Vastenactie worden lesmaterialen en de kosten van de trainers betaald.