Onderwijs en hoop voor kinderen in Indiase baksteenfabrieken

In de steenfabrieken in India werken veel kinderen, die dus niet naar school gaan. Ze doen ongezond en zwaar werk. Vastenactie steunt een project dat scholen en crèches opzet en werkt aan bewustwording bij ouders, werkgevers en overheid. Met succes.
Wat willen we bijdragen? € 39.401
Land
India
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
Welzijn
1 februari 2024 t/m 31 januari 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 39.401
Land
India
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
Welzijn
1 februari 2024 t/m 31 januari 2025

Wat is er aan de hand?

Rond de Indiase kuststad Diamond Harbour ligt een groot aantal baksteenfabrieken. Twee op de tien arbeiders zijn kinderen, sommigen niet ouder dan vijf of zes jaar. Het werk is zwaar en ongezond. Veel arbeiders en hun gezinnen leven op het terrein van de steenfabrieken, zonder sanitaire voorzieningen, stroom en water. Ook medische zorg ontbreekt. Ouders krijgen per steen betaald, dus als de kinderen meehelpen, verdient het gezin iets meer. Tot voor kort waren er geen scholen en crèches en gingen de kinderen niet naar school. Met steun van Vastenactie werd de strijd aangebonden tegen kinderarbeid,  door scholen en crèches op te zetten. Kinderen gaan vaker naar school, hun gezondheid is verbeterd en de hoge sterftecijfers zijn gedaald. Maar het is nog lang niet genoeg en het kost tijd om ouders en werkgevers mee te krijgen. Daarom verlengt Vastenactie de steun met een jaar.

Wat willen we bereiken?

We streven naar afschaffing van kinderarbeid en willen zorgen dat kinderen in de steenfabrieken onderwijs en goede gezondheidszorg krijgen. Zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en in de toekomst betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. De lokale overheid is inmiddels ook betrokken bij het project en stelt schoolboeken en lesmaterialen beschikbaar. We willen dit keer 270 kinderen en jongeren en hun ouders bereiken.

Hoe doen we dat?

In Diamond Harbour worden nog eens twee nieuwe scholen opgezet, voor kleuter- en basisonderwijs. Twaalf leraren krijgen een opfriscursus van tien dagen, waarin ze leren hoe je kinderen lesgeeft die nooit eerder naar school gingen. Voor ouders worden bijeenkomsten georganiseerd over hygiëne en gezondheid en over het belang van onderwijs voor meisjes. De kinderen krijgen medische zorg en drie gezonde maaltijden per week. Tijdens de natte moesson, als er niet gewerkt kan worden, krijgen vrouwen en jongeren de gelegenheid een korte opleiding te volgen om een vak te leren, zoals kleding of jute zakken maken. 

doneer nu

logo fundatie charitas Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van Fundatie Charitas.