Nieuw ‘levensvuur’ voor kinderen met een beperking in Tanzania

Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking worden in Tanzania vaak uitgesloten van de samenleving. Revalidatietherapie en hulp bij socialisatie vergroten kun kans op een gelukkig en gezond leven.
Wat willen we bijdragen? € 15.188
Land
Tanzania
Doelgroep
Kinderen met een beperking
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2024 t/m 31 januari 2025
Doneer nu
Wat willen we bijdragen? € 15.188
Land
Tanzania
Doelgroep
Kinderen met een beperking
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2024 t/m 31 januari 2025

Wat is er aan de hand?

In het noordoosten van Tanzania ligt de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro. Aan de lager gelegen hellingen ligt de regio Moshi, een droog gebied waar mais en bonen worden verbouwd. Net als in andere sub-Sahara landen is het inkomen van de mensen er zeer laag. Armoede leidt tot ongelijkheid, ook op het gebied van gezondheid en zorg. Economisch zwakkeren zijn vaker ziek en hebben minder toegang tot zorgvoorzieningen. In Tanzania hebben zieken, gehandicapten – en ook daklozen en vluchtelingen – te maken met vooroordelen, waardoor ze worden uitgesloten van de samenleving. 

Wat willen we bereiken?

Onze partnerorganisatie MOTO, een Tanzaniaanse ngo, wil mensen die leven in kwetsbare omstandigheden empoweren en steunen, zodat ze hun ‘moto was maisha’ (Kiswahili voor ‘levensvuur’) weer kunnen ontsteken. Omdat iedereen erbij moet kunnen horen. Daarom zet MOTO zich in voor het tegengaan van discriminatie en het toegankelijk maken van medische behandeling. Alleen dan kun je kwetsbaarheid en isolatie van kwetsbare mensen verminderen en hun kans op een gelukkiger en gezonder leven vergroten. Het project dat Vastenactie steunt richt zich op kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en hun familieleden. 

Hoe doen we dat?

MOTO biedt revalidatietherapie voor kinderen met een beperking en leert familieleden hoe ze voor hun gehandicapte kind kunnen zorgen. Ook verstrekt MOTO hulpmiddelen, zoals 20 rolstoelen per jaar voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook is het de bedoeling om minimaal 10 kinderen met een beperking in te schrijven op een school. De organisatie geeft publieksvoorlichting om vooroordelen over handicaps weg te nemen en discriminatie tegen te gaan. Dankzij gerichte revalidatie worden de kinderen lichamelijk sterker en krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

doneer nu

logo fundatie charitas Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van Fundatie Charitas