Project of bezwaar indienen

Vastenactie heeft twee financieringsmogelijkheden: Eigen Doelen en Internationale Projecten.

Eigen doelen

Particuliere initiatieven waar Nederlandse katholieke parochies of organisaties campagne voor voeren in de Vastentijd. Het projectvoorstel kan één keer per jaar ingediend worden en de deadline is 1 oktober 2024.

Eigen doel indienen


Internationale projecten

Directe projectaanvragen vanuit het buitenland kunnen gedurende het hele jaar bij Vastenactie ingediend worden. De aanvragen worden door de uitvoerende organisatie in het buitenland bij ons ingediend en zijn niet verbonden aan een Nederlandse stichting. De informatie over deze projecten is in het Engels, Spaans en Frans beschikbaar. 

Internationaal project indienen


Bezwaar indienen

Wanneer u een projectaanvraag heeft ingediend en u bent het niet eens met de afwijzing van de projectencommissie kunt u een bezwaar tegen afwijzing indienen. Dit bezwaar kunt u richten aan projecten@vastenactie.nl. Bezwaren tegen afwijzingen van projectaanvragen worden behandeld door het bestuur van de Vastenactie. De volledige procedure kunt u in ons reglement projecten vinden.