Op zondag 17 oktober 2021 is het European Network for Citizen Initiatives in Global Solidarity opgericht. Doel: kleinschalige burgerinitiatieven die zich richten op ontwikkelingslanden versterken. Vastenactie is een van de tien oprichters van CIGS. Samen met Wilde Ganzen, Partin en de Radboud Universiteit uit Nederland en zeven leden uit andere landen. 

Deze oprichters steunen allen al vele jaren kleinschalige burgerinitiatieven maar bundelen nu internationaal hun krachten om kennis uit te wisselen en elkaar te versterken in hun rol als ondersteuners. Er zijn al contacten gelegd in veel andere landen en het netwerk zal naar verwachting snel groeien.

Honderdduizenden initiatieven
Het komt veel voor: Europese vakantiegangers komen in aanraking met armoede en ander menselijk leed in verre landen, en besluiten spontaan te gaan helpen. Uit medeleven en de overtuiging ‘iets te moeten doen’. Soms blijft het bij een eenmalige inzamelingsactie, maar vaak groeien deze initiatieven uit tot volwaardige organisaties die langdurig steun geven aan ontwikkelingsprojecten. Door heel Europa zijn er honderdduizenden, in alle soorten en maten. Solidair zijn met je medemens, waar dan ook ter wereld, is net als voor Vastenactie de kracht die hen drijft.

Eigen Doelen
Parochies en katholieke organisaties kunnen via Vastenactie in actie komen voor een Eigen Doel tijdens de vastentijd. Zij onderhouden zelf een relatie met de uitvoerende projectpartner en zijn direct betrokken bij het project, waarmee ze persoonlijke banden hebben. De Eigen Doelen doen mee aan de jaarlijkse workshop van Vastenactie in september. Vaak werken parochies hierin samen met een kleinschalig burgerinitiatief. In dat geval neemt een parochie samen met een vertegenwoordiger van die lokale stichting deel aan de workshop.

Werken aan professionalisering
Daarom is er behoefte aan een Europees netwerk dat dergelijk kleine initiatieven op hun beurt ondersteunt. Oprichters van dit netwerk wisselen kennis en informatie uit om hun ondersteunende rol beter te vervullen en zo nog betere hulp te verlenen, overal ter wereld.