In India leven naar schatting zo’n 11 miljoen kinderen op straat, alleen en onbeschermd door volwassenen. Verreweg de meeste van deze straatkinderen komen uit arme gezinnen. Sommigen zijn door hun ouders in de steek gelaten, anderen zijn van huis weggelopen om huiselijk geweld of misbruik te ontvluchten. Ook zijn er ouders die hun kinderen naar de stad sturen om geld te verdienen.  In de stad Bangalore zet de lokale hulporganisatie BOSCO zich in om straatkinderen te redden. Directeur Peter van Hoof bezocht Bangalore en Bosco. Hij vertelt in deze video over zijn persoonlijke ervaringen.

 

Andere verhalen over hulp aan straatkinderen in Bangalore