In het Masisi gebied in Congo leven duizenden mensen die zijn gevlucht voor het geweld in grote delen van het land. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. Adventsactie steunde in 2020 een project waarbij 50 ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel verbouwen. Zo konden we de leefomstandigheden van 250 mensen verbeteren.

Meer gewassen verbouwd dan gepland

30 gezinnen in Butare en 20 gezinnen Msewo kregen land om te bewerken. Ieder gezin ontving een pakket met zaden, een schoffel, een machete, 20 gieters en zes sproeiers. Zij kregen training in agrarische technieken en in verkoop en ze leerden hierbij van elkaars ervaringen. Hoewel het lastig was door de coronamaatregelen, is het toch gelukt om alle benodigde trainingen veilig te geven aan de deelnemers.

Naast de geplande gewassen (zoals amarant, aubergine, paddenstoelen en uien) zijn er ook wortels, bonen, cassave en spinazie verbouwd.  Het bleek namelijk dat deze gewassen heel goed afgewisseld  konden worden op hetzelfde land.

Introductie paddenstoelen succesvol

Het kweken van paddenstoelen was nieuw in het gebied. De oogst was in totaal ruim 180 kg. De helft daarvan hebben de gezinnen gebruikt voor eigen consumptie. De andere helft hebben ze verkocht op de markt. De totale opbrengst was bijna 400 euro. De vraag naar paddenstoelen stijgt, dus dit biedt goede mogelijkheden voor de toekomst.

paddestoelen

Al twee kalfjes geboren

De deelnemers ontvingen samen elf koeien en er zijn inmiddels al twee kalfjes geboren. Zeven koeien zijn zwanger. Nadat een koe een kalfje heeft gekregen, geeft ze gemiddeld zes liter melk per dag. De deelnemers zijn erg blij met de koeien, want het geeft ze ook aanzien. Wanneer er meer kalfjes geboren worden is de verwachting dat er nog veel mensen in de omgeving kunnen profiteren van de melk.

Extra inkomsten

De deelnemers in Butare hebben met de verkoop van de oogst gezamenlijk bijna 600 euro verdiend. Van deze opbrengst willen ze een extra koe kopen en de huur van hun huizen het komende jaar betalen. In Msewo was de opbrengst 470 euro. Hiervan gaan ze de huur van het land voor het komende jaar betalen. Het bedrag dat overblijft gaan ze investeren in individuele mogelijkheden om hun inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld zaden kopen voor het volgende seizoen. Dankzij uw inzet en steun hebben 50 gezinnen nu voldoende voedsel.