Foto: leefgebied van de Tonokoté in Argentinië waar het al een jaar niet had geregend.


Als ontwikkelingsorganisatie zien we bij Vastenactie dagelijks hoe de drang naar groei en ontwikkeling ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen én van natuur en milieu. Dat raakt diep. We voelen ons daarin gesteund door paus Franciscus en zijn dringende oproepen tot actie. Wat we nodig hebben is een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven! 

Op 14 maart organiseerde Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch een webinar om samen na te denken hoe dit nieuwe verbond concreet gestalte te geven. Het webinar werd gesteund door de Laudato-Si Alliantie Nederland en het VKMO.

Programma

Mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal de opening verzorgen. Walter Barraza, leider van het inheemse volk Tonokoté in Argentinië, deelt met ons wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen en grootschalige economische ontwikkeling voor zijn volk en voor de grond van hun voorouders.

Veel mensen denken na over nieuwe economische modellen, waarbij eindeloze groei niet per se het ultieme doel is, maar waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde en het welzijn van alle mensen. Theoloog Erik Borgman zal dit nieuwe verbond tussen mens en wereld in een theologisch perspectief plaatsen. Journalist Hella van der Wijst deelt met ons inspiratie uit haar tv-gesprekken met bijzondere mensen in binnen- en buitenland over natuur, duurzaamheid en de rol van de mens daarin. En welke actie onderneemt Hella in haar eigen dagelijkse leven?

We hadden veel ruimte voor vragen en uitwisseling ingebouwd in het programma. En sloten af met een kort bezinningsmoment.

Webinar terugkijken

Wilt u het webinar terugkijken? Klik dan hieronder op voor de afspeellijst op ons YouTube-kanaal.
 
Het verhaal van Walter Barraza is apart opgenomen in deze afspeellijst. Mocht u verder willen kijken, dan wijzen we u graag op de videoboodschap van Ramona Quiroga. Zij is Mapuche, net als Walter komt ze uit Argentinië. Zij heeft deze boodschap speciaal voor de mensen die deelnamen aan het webinar opgenomen. Ze legt uit waarom het land waar ze wonen, zo belangrijk is voor inheemse volken: ‘Wij maken er deel van uit en het land maakt deel uit van ons’. Een boodschap die naadloos aansluit bij de presentatie van Erik Borgman.

webinar terugkijken

 

Gerelateerde verhalen