Onze projecten

Mensen onderweg

Jaarlijks steunen we projecten die te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld, natuurrampen of extreme droogte. Dit jaar zetten we één zo’n project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.

Duurzame klaslokalen in Zambia

Twintig jaar geleden bouwden de ouders in Kabyobyobyo hun eigen school in het dorp: één klaslokaal van leem. Het aantal leerlingen van de school in Kabyobyobyo groeide en groeit nog steeds snel, dus zijn er nieuwe klaslokalen nodig. Ouders zorgen voor de bouwmaterialen, lokale bouwvakkers voeren het werk uit en de overheid zorgt voor goede onderwijzers.