Medische zorg ook voor mensen in conflict gebieden van Myanmar

Myanmar staat al ruim vijftig jaar onder een militaire dictatuur. Het verzet wordt onderdrukt door bruut geweld. In opstandige regio’s ontbreekt elke vorm van overheidszorg. Een aartsbisdom in conflictgebieden vraagt om financiële steun voor medische zorg.
Wat willen we bijdragen?
€ 37.672
Land
Myanmar (Birma)
Doelgroep
Intern ontheemden en arme families
Thema
Gezondheidszorg
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 37.672
Land
Myanmar (Birma)
Doelgroep
Intern ontheemden en arme families
Thema
Gezondheidszorg
1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

Wat is er aan de hand?

Myanmar is het armste land in de regio, hoewel het rijk is aan grondstoffen. Sinds de onafhankelijkheid in 1948 wordt het land bestuurd door opeenvolgende militaire dictaturen, die geen ruimte laten voor politiek of religieus andersdenkenden. In 2010 ontwikkelde zich een gedeeltelijk democratisch bestuur, maar in 2021 nam het leger de macht weer helemaal over. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. In delen van het land komen gewapende verzetsgroepen in opstand. Christenen en moslims worden vervolgd, het leger brandt hele dorpen plat. Duizenden mensen zijn het land ontvlucht, anderen zijn ontheemd geraakt.

Wat willen we bereiken?

In de opstandige regio Sagaing ontbreekt elke vorm van overheidszorg. Mensen met ernstige gezondheidsproblemen overlijden, doordat ze niet op tijd behandeld worden. Het aartsbisdom heeft een project opgezet voor langdurige noodhulp. In tien dorpen in conflictgebieden zijn kleine, lokale klinieken opgezet die medische zorg bieden aan ontheemden en arme families.

Hoe doen we dat?

Een team bestaande uit religieuze zusters en vrijwilligers zorgt voor de nodige zorg in Sagaing Area (waar de burgeroorlog woedt). Het team werkt samen met religieuze leiders. Ze zijn afhankelijk van financiële steun om medicijnen en andere middelen te kopen. Met hulp van Vastenactie kunnen zij 1800 mensen in de tien dorpen een jaar lang voorzien van de nodige medische zorg. De hulpverleners werken onder gevaarlijke omstandigheden, omdat er regelmatig gevechten uitbreken tussen PDF (People Defense Forces) en de controlerende militaire macht. De mensen in Myanmar zijn uiterst inventief in het ontsnappen aan deze gevaren. De kerk probeert hen zoveel mogelijk bescherming te bieden.

doneer nu