Vastenactie steunt jaarlijks tientallen ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Denk aan projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook aan schoon drinkwaterprojecten en vredes- en verzoeningsprojecten in (voormalige) conflictgebieden. Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden.

Wij willen niet achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn

External video URLBasisschoolleerlingen komen in actie

Om ons werk in het buitenland te kunnen doen, werven we in Nederland fondsen. Onder volwassenen, maar ook de Nederlandse kinderen helpen flink mee! Jaarlijks zetten zo’n 300 basisscholen zich in voor Vastenactie. Ze organiseren bijvoorbeeld sponsorlopen en markten, zamelen lege flessen in en doen allerlei kleine klusjes. Allemaal om geld in te zamelen voor kinderen ver weg.

Bewustwording op scholen

We bieden jaarlijks in de vastentijd voor Pasen (februari - april) en in de adventstijd voor Kerstmis (december) nieuw lesmateriaal aan voor basisschoolleerlingen e besteden aandacht aan thema’s als de vluchtelingencrisis, klimaatverandering, voedselzekerheid, het belang van schoon water en onderwijs voor iedereen. Door video’s, foto’s en verhalen zien leerlingen hoe kinderen elders op de wereld leven en worden ze uitgedaagd dit te vergelijken met hun eigen leven. Onze jaarlijkse interactieve én vrolijke theatershow brengt deze thema’s tot  leven en laat de leerlingen  in beweging komen voor kinderen ver weg.

Het programma van Vastenactie is laagdrempelig en geschikt voor leerlingen met verschillende achtergronden.

Vastenactie en burgerschapsonderwijs

De Nederlandse samenleving is divers en multireligieus. Juist in die context is het belangrijk dat kinderen leren over wat andere mensen geloven en belangrijk vinden en dat ze aan het denken worden gezet worden over hun eigen visie op het leven. Vastenactie biedt toegankelijke handvatten om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs en de kerndoelen PO 34 t/m 39 van Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Routekaart voor scholen

Meer weten?

Neem dan contact op met Angelique Steysel (manager Scholen bij Vastenactie) op telefoonnummer 06 - 3738 6687 of per e-mail op Angelique.Steysel@vastenactie.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze Scholennieuwsbrief