Het leven van Fatchima Garba (36), moeder van elf kinderen, bestond voor een belangrijk deel uit water halen. Dat betekende: ver lopen in de brandende zon, wachten tot ze aan de beurt was om water te tappen en naar huis sjouwen met de volle jerrycans. Elke dag opnieuw. Het viel haar erg zwaar. In 2019 veranderde haar leven ingrijpend.

Fatchima - water in NigerFatchima woont in Baboursaye, een dorp in het district Dogondoutchi in Niger. Het dorp had maar één bron om meer dan duizend huishoudens, grote kuddes vee en groepen nomaden van water te voorzien. Fatchima’s dorp ligt in de Sahel, één van de droogste gebieden van Afrika. Het schaarse water is vaak vervuild, omdat mensen en vee drinken uit dezelfde bron. Onveilig drinkwater, onvoldoende hygiëne en slechte sanitatie veroorzaken ziektes als diarree, een belangrijke oorzaak van ondervoeding. Net als andere moeders maakte Fatchima zich zorgen over de gezondheid van haar kinderen.

In veel landen hebben vrouwen en meisjes traditioneel de zware en tijdrovende taak om water te halen, waardoor ze nauwelijks tijd overhouden voor school of werk. Hierdoor blijft de achtergestelde positie van vrouwen bestaan. Het leven in Baboursaye veranderde  ingrijpend, toen in 2019 een diepe waterput met een pomp werd aangelegd, die genoeg schoon water levert voor de mensen, dieren en akkers in het dorp.

Voorlichting over hygiëne
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de watercampagne van Vastenactie. De inwoners van Baboursaye kregen niet alleen een waterput, maar ook voorlichting over goede hygiëne en sanitatie. Vrouwen volgden kookdemonstraties om te leren hoe je op een hygiënische manier omgaat met voedsel, kookgerei en afvalwater. Op school leerden de kinderen dat ze na toiletbezoek en voor en na het eten hun handen moeten wassen. Tijdens een marktdag kregen marktkooplui en bezoekers voorlichting over hygiëne rond openbare toiletten en handel in voedsel. 

Watercomité
Verder leerde een groep vrouwen hoe ze dankzij slim watergebruik het hele jaar door groenten kunnen verbouwen in kleine moestuinen, zodat ze hun gezin van gezonde voeding kunnen voorzien. Voor het onderhoud en beheer van de waterpomp stelde de gemeenschap een watercomité aan, van drie vrouwen en twee mannen uit het dorp. Elk huishouden betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage. 

Allemaal gezond
Fatchima is dolgelukkig met de waterpomp. “Ons leven is gigantisch verbeterd. We kunnen zoveel water halen als we nodig hebben. De kinderen komen op tijd op school, want ze hoeven niet eerst water te halen. Het water uit de put is goed, dus we drinken het met een gerust hart en we zijn allemaal gezond. De kinderen werken beter op school en dat maakt me gelukkig, want zij zijn onze toekomst.” 

Andere verhalen over waterprojecten