Beste vrijwilliger,

We bevinden ons midden in de campagneperiode, en ondanks dat het coronavirus veel van iedereen vraagt, zien we toch dat onze vrijwilligers proberen de Vastenactie onder de aandacht te brengen. Hiervoor willen we onze grote dank en waardering uitspreken. In deze speciale nieuwsbrief besteden we aandacht  aan wat we in deze coronatijden kunnen doen om de Vastenactiecampagne voort te zetten. 


Persberichten
Nu we tijdens de vieringen geen campagne kunnen voeren is het de kunst om op zo veel mogelijk andere plekken aandacht te besteden aan Vastenactie. Roep de mensen op om hun gift via de bank of website over te maken. Probeer deze boodschap zoveel mogelijk te verspreiden in regionale weekbladen en het parochieblad, op de parochiewebsite en tijdens online parochievieringen. We hebben twee persberichten opgesteld: een voor de regionale weekbladen (met uitleg over wat  Vastenactie is) en een persbericht voor het parochieblad. Via de webshop kunt u deze berichten en de foto downloaden. 

Tips bij het versturen van de persberichten
Om het redacties van regionale weekbladen gemakkelijk te maken om uw bericht te plaatsen dient u het bericht als volgt te versturen:

  • Persbericht en foto neemt u op als twee aparte bijlagen bij het bericht
  • De tekst van het persbericht kopiëren en plakken in de mail (dus niet alleen als bijlage). De redactie ziet dan meteen waarover het bericht gaat, zonder dat zij bijlages hoeven te openen.
  • Het is ook belangrijk om voor de redactie een contactpersoon aan te geven. U kunt in het persbericht kiezen of u wilt verwijzen naar de landelijke campagneleider of dat u zelf contactpersoon wilt zijn. 

Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met regiocoordinator Petra Janssen:

Petra Janssene-mail: petra.janssen@vastenactie.nl 
telefoon: 06 86816245
 


Online parochievieringen
Wanneer in uw parochie de vieringen online worden uitgezonden, vraag dan aan de voorganger/communicatiewerkgroep of het bankrekeningnummer van Vastenactie in beeld kan komen, vergezeld van een oproep om te geven aan Vastenactie.

Vastenzakjes
In sommige parochies is het de gewoonte om vastenzakjes persoonlijk op te halen bij mensen thuis. Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus willen we deze parochies vragen om vastenzakjes niet meer persoonlijk op te halen. 

Hoe kunnen we bereiken dat mensen toch zo veel mogelijk vastenzakjes met machtiging opsturen?
Plaats in zo veel mogelijk media een oproep aan mensen om vastenzakjes met machtiging op te sturen. De Vastenactie telt deze bijdragen via machtigingen automatisch op bij uw actieopbrengst aan de hand van de postcode.

Mensen zijn ook gewend om contant geld in de vastenzakjes te doen. We adviseren om zeer voorzichtig te zijn met het verzamelen van vastenzakjes met contant geld in brievenbussen van parochies of MOV-vrijwilligers. 

Indien u de vastenzakjes nog niet hebt verspreid, kunt u er voor kiezen om de vastenzakjes later in het jaar te verspreiden en persoonlijk op te halen. Dit kan niet zo maar in elke periode, omdat andere kerkelijke organisaties ook geld ophalen. De enige periode die hiervoor in aanmerking komt is vanaf 14 juni t/m 9 augustus. 

Enquête
Normaal gesproken ontvangt u na afloop van de campagne een enquête om uw mening te peilen. Dit jaar ontvangt u deze enquête volgende week al, omdat we graag zicht krijgen op de invloed van de coronamaatregelen op de campagne. En om te achterhalen hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Een vriendelijk verzoek om deze enquête in te vullen, zodat wij beter in kunnen spelen op de ontstane situatie.