De wereldwijde coronacrisis heeft ons hardhandig wakker geschud. We zien hoe kwetsbaar we zijn in onze 24-uurs economie en hoe afhankelijk we van elkaar zijn geworden. We zien nu ook de gevolgen van ons handelen voor de aarde en voor de meest kwetsbare mensen. Water dat helder werd, bergen die weer zichtbaar zijn, maar ook grote nood bij honderdduizenden mensen door de verplichte lockdowns… Zo drukt de coronapandemie ons hard op de feiten: we zorgen slecht voor elkaar en we zorgen slecht voor de aarde, met alle gevolgen van dien. 

Respect voor mens en natuur

Wij willen een wereld waarin iedereen een waardig leven kan leiden. Voor ons maakt een gezonde, vruchtbare leefomgeving daar onlosmakelijk deel van uit. Daarom steunen we projecten die zich richten op duurzame landbouwtechnieken, schoon water en het planten van bomen. 
We steunden diverse projecten die zorgden voor schoon, veilig drinkwater in kleine gemeenschappen, zoals op een stageboerderij op het platteland van Ghana, waar jongeren worden opgeleid zodat ze een goed bestaan kunnen opbouwen. We steunen ook projecten die mensen leren om met weinig water en organische mest groente te verbouwen, zoals in Palacagüina, Nicaragu, waar in sommige dorpen 25% van de kinderen ondervoed is. In de provincie Jenin op de Westbank steunen we boerenfamilies bij het opzetten van landbouwbedrijfjes en in Bolivia ontvangen Indiaanse families in het Andesgebergte fruitbomen en groentes die tegen het harde klimaat bestand zijn. De bomen helpen bovendien de erosie indammen, zodat de kostbare grond behouden blijft. 

Kloof tussen arm en rijk verdiept

Het covid-19 virus heeft ook de schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk blootgelegd: het zijn de meest kwetsbare mensen die het hardst worden getroffen door de lockdowns en de economische gevolgen daarvan. Mensen zitten verplicht thuis, kunnen niet werken en hebben geen inkomen meer. In veel gezinnen dreigt dan ook hongersnood. Niet voor niets zijn veel organisaties noodhulp gestart. Zo ook Vastenactie. Hier vindt u meer over de stille ramp en over onze corona noodhulpprojecten. 

Omdat we vinden dat er ook structureel iets moet veranderen aan de werkomstandigheden van de allerarmsten, hebben wij meegewerkt aan de internationale oproep van de katholieke gemeenschap aan overheden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Van den Hout tekende de mensenrechtenverklaring namens de Nederlandse bisschoppen. U leest er hier meer over. 

Omdat honger een belangrijke schakel is in de vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan scholing, vragen we tijdens de Adventsactie 2020 steun voor projecten die werken aan voedselzekerheid. 

Manifest ‘Het groene normaal’

Vastenactie is een van de ondertekenaars van het manifest ‘Het groene normaal’. Hierin roept een aantal christelijke organisaties op tot vernieuwing naar aanleiding van de coronapandemie. “Want ligt er niet voor christenen, levend vanuit de liefde van God voor zijn schepping en schepselen, een opdracht om groener en socialer te gaan leven?” aldus het manifest. Op de bijbehorende website vindt u meer informatie en praktische tips om zelf toe te passen. De volledige tekst van het manifest kunt u hier downloaden.